Τι είναι η δοκιμή διείσδυσης; Ποιά τα πλεονεκτήματα;

δοκιμή διείσδυσης

Ανάλογα με τους στόχους δοκιμή διείσδυσης, ο οργανισμός παρέχει στους υπεύθυνους δοκιμών διαφορετικούς βαθμούς πληροφοριών ή πρόσβαση σχετικά με το σύστημα στόχου.

Η δοκιμή διείσδυσης είναι μια εγκεκριμένη προσομοιωμένη επίθεση που εκτελείται σε ένα σύστημα υπολογιστή για ασφαλή αξιολόγηση. Οι δοκιμαστές διείσδυσης χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία, τεχνικές και διαδικασίες όπως οι εισβολείς για να βρουν και να αποδείξουν τα εμπορικά αποτελέσματα των αδυναμιών στα συστήματά σας.

Οι δοκιμές διείσδυσης προσομοιώνουν συχνά μια ποικιλία διαφορετικών επιθέσεων που μπορούν να απειλήσουν την επιχείρησή σας. Η δοκιμή διείσδυσης εξετάζει εάν ένα σύστημα είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντιστέκεται σε επιθέσεις από τοποθεσίες που έχουν επικυρωθεί και δεν έχει πιστοποιηθεί, καθώς και επιθέσεις από μια σειρά ρόλων συστήματος.

Ποια είναι τα οφέλη της δοκιμής διείσδυσης;

Στην ιδανική περίπτωση, ο οργανισμός σας έχει σχεδιάσει το λογισμικό και τα συστήματά του για να εξαλείψει τις επικίνδυνες ευπάθειες από την αρχή. Το τεστ διείσδυσης σάς δίνει μια ιδέα για το πόσο καλά επιτύχατε αυτόν τον στόχο. Ο έλεγχος διείσδυσης υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες ασφαλείας:

 • Εύρεση αδυναμιών στα συστήματα
 • Προσδιορισμός της αντοχής των χειριστηρίων
 • Υποστήριξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων (π.χ. PCI DSS, HIPAA, GDPR)
 • Παροχή ποιοτικών και ποσοτικών παραδειγμάτων της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας και των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού για τη διαχείριση

Ποιοι είναι οι τύποι δοκιμών διείσδυσης;

Ανάλογα με τους στόχους μιας δοκιμής διείσδυσης, ο οργανισμός παρέχει στους υπεύθυνους δοκιμών διαφορετικούς βαθμούς πληροφοριών ή πρόσβαση σχετικά με το σύστημα στόχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομάδα δοκιμής διείσδυσης αρχικά καθορίζει μια προσέγγιση και τηρεί αυτήν. Άλλες φορές, η ομάδα δοκιμών αναπτύσσει τις στρατηγικές τους καθώς η συνειδητοποίησή τους για το σύστημα αυξάνεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής διείσδυσης. Υπάρχουν τρεις τύποι δοκιμών διείσδυσης στη βιομηχανία. Αυτά τα:

 • Μαύρο κουτί. Η ομάδα δεν γνωρίζει τίποτα για την εσωτερική δομή του συστήματος στόχου. Ενεργώντας όπως θα έκαναν οι χάκερ, ψάχνουν για τυχόν ευπάθειες που μπορούν να αξιοποιηθούν από έξω.
 • Γκρι κουτί. Η ομάδα γνωρίζει λίγα για ένα ή περισσότερα σετ διαπιστευτηρίων. Γνωρίζουν επίσης τις εσωτερικές δομές, τον κώδικα και τους αλγόριθμους του στόχου. Οι δοκιμαστές διείσδυσης μπορούν να δημιουργήσουν θήκες δοκιμών με βάση λεπτομερή τεκμηρίωση σχεδιασμού, όπως αρχιτεκτονικά διαγράμματα του συστήματος στόχου.
 • Ασπρο κουτί. Για δοκιμές λευκού κουτιού, οι δοκιμαστές διείσδυσης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συστήματα και δομές συστήματος: πηγαίος κώδικας, δυαδικά αρχεία, κοντέινερ και μερικές φορές ακόμη και διακομιστές που εκτελούν το σύστημα. Οι προσεγγίσεις λευκού κουτιού παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι τα στάδια του τεστ διείσδυσης;

Οι δοκιμαστές διείσδυσης στοχεύουν στην προσομοίωση επιθέσεων από εχθρούς με κίνητρα Για να γίνει αυτό, συνήθως ακολουθούν ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον στόχο από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τον καθορισμό της στρατηγικής επίγνωσης. Οι πόροι περιλαμβάνουν αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, ανάκτηση πληροφοριών εγγραφής τομέα, κοινωνική μηχανική, περιήγηση στο δίκτυο και μερικές φορές ακόμη και dumpster. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τη δοκιμή διείσδυσης να προσδιορίσει την επιφάνεια επίθεσης του στόχου και τις πιθανές ευπάθειες. Η ανακάλυψη μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το εύρος και τους στόχους της δοκιμής διείσδυσης και μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης για έλεγχο της λειτουργικότητας ενός συστήματος.
 • Η δοκιμή σάρωσης ( δοκιμή διείσδυσης ) χρησιμοποιεί εργαλεία για να εξετάσει τον ιστότοπο ή το σύστημα προορισμού για ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων ασφάλειας εφαρμογών και ευπαθειών ανοιχτού κώδικα. Οι δοκιμαστές διείσδυσης χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων με βάση αυτά που βρίσκουν κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης και των δοκιμών.
 • Η πρόσβαση στα επιθετικά κίνητρα κυμαίνονται από την κλοπή, την τροποποίηση ή τη διαγραφή δεδομένων, έως τη μεταφορά χρημάτων και την καταστροφή της φήμης σας. Για την εκτέλεση κάθε δοκιμαστικής περίπτωσης, οι δοκιμαστές διείσδυσης πρέπει να αποφασίσουν για τα καλύτερα εργαλεία και τεχνικές για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημά σας, είτε μέσω μιας ευπάθειας όπως SQL injection, malware, social engineering ή κάτι άλλο.
 • Διατήρηση πρόσβασης. Αφού οι δοκιμαστές διείσδυσης αποκτήσουν πρόσβαση στον στόχο, οι προσομοιωμένες επιθέσεις τους πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι αρκετά για να επιτύχουν τους στόχους τους: διαρροή δεδομένων, αλλαγή ή κατάχρηση λειτουργικότητας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δοκιμής διείσδυσης;

Με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων ασφάλειας να αυξάνονται κάθε χρόνο, οι οργανισμοί αναζητούν όλο και περισσότερο μοντέλα άμυνας ενάντια σε επιθέσεις. Κανονισμοί όπως το PCI DSS και το HIPAA απαιτούν περιοδικές δοκιμές διείσδυσης για να διατηρήσουν τις απαιτήσεις του ενημερωμένες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις απαιτήσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δοκιμών διείσδυσης:

Πλεονεκτήματα της δοκιμής διείσδυσης

 • Εντοπίζει κενά σε πρακτικές διασφάλισης ασφάλειας ανάντη όπως αυτοματοποιημένα εργαλεία, πρότυπα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, αρχιτεκτονική ανάλυση και άλλες ελαφρύτερες δραστηριότητες αξιολόγησης ευπάθειας
 • Βρίσκει γνωστά και άγνωστα ελαττώματα και τρωτά σημεία του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων, που ενδέχεται να μην προκαλούν μεγάλη ανησυχία, αλλά θα μπορούσαν να προκαλέσουν υλική ζημιά ως μέρος ενός περίπλοκου μοτίβου επίθεσης
 • Μπορεί να επιτεθεί σε οποιοδήποτε σύστημα, μιμείται όσο το δυνατόν περισσότερο έναν ανταγωνιστή του πραγματικού κόσμου, μιμείται πώς συμπεριφέρονται οι περισσότεροι κακόβουλοι χάκερ.

Μειονεκτήματα της δοκιμής διείσδυσης

 • Έντονη εργασία και δαπανηρή
 • Δεν μπορεί να αποτρέψει το 100% των σφαλμάτων και παραβιάσεων. Κανένα σύστημα δεν είναι 100% ασφαλές μέχρι να αποσυνδεθεί

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες βελτίωσης ασφάλειας για ιστότοπους. Μια μικρή επίθεση οδηγεί σε απώλεια εταιρικής εικόνας και αξίας. Για περισσότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.