Τι είναι το ICANN;

Το ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Σύνδεσμος Διαδικτύου για εκχωρημένους αριθμούς και ονόματα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται ονόματα τομέα και ένας παγκόσμιος οργανισμός που δημιουργείται από κοινότητες διαδικτύου.

Τι είναι ο ρόλος του;

Η αποστολή του ICANN είναι να διαχειρίζεται, να διανέμει και να ελέγχει την ικανότητα των χρηστών να χρησιμοποιούν επεκτάσεις τομέα. Επιπλέον, το ICANN επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν αποδεκτά ονόματα τομέα. Δεν παρεμβαίνει σε θέματα όπως spam, προστασία δεδομένων και οικονομικές συναλλαγές.

Τι κάνει;

Το ICANN είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διατηρεί το σύστημα κέντρων δεδομένων για διευθύνσεις IP και διατηρεί την παροχή διευθύνσεων IP.
Παρέχει τη διαχείριση περισσότερων από 200 εκατομμυρίων ονομάτων τομέα και περισσότερων από 4 δισεκατομμυρίων διευθύνσεων δικτύου σε 240 χώρες συνολικά.
Για παράδειγμα, το ICANN επιτρέπει τη χρήση ονομάτων όπως (https://google.com) αντί να θυμάται μεγάλες χορδές όπως (216.58.208.174).

Τι είναι οι οργανισμοί υποστήριξης του ICANN;

Οι οργανισμοί υποστήριξης έχουν ως εξής.

Διεύθυνση που υποστηρίζει τον οργανισμό-ASO: Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτός ο οργανισμός είναι μια μονάδα που καθορίζει τις πολιτικές σχετικά με τις διευθύνσεις IP.

Domain Name Supporting Organisation-DNSO: Είναι η μονάδα που λειτουργεί στο σύστημα ονομάτων τομέα.

Πρωτόκολλο Υποστήριξης Οργανισμός-PSO: Είναι μια μονάδα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπολογιστών και λειτουργεί σε αριθμούς πρωτοκόλλου Διαδικτύου.

Πώς λειτουργεί;

Ενώ το ICANN είναι οργανισμοί και κυβερνήσεις που έχουν συσταθεί με διεθνείς συμφωνίες, συνεργάζεται με εταιρείες, οργανισμούς και άτομα που διασφαλίζουν την προστασία του παγκόσμιου διαδικτύου. Διαχειρίζεται μια κοινότητα που εργάζεται διεθνώς σε 3 διαφορετικές ηπείρους για να εκπληρώσει τις ευθύνες της έναντι της κοινότητας του Διαδικτύου.