Το απόρρητο και η πολιτική μας

Το Grafiman.gr δημιούργησε αυτήν τη δήλωση απορρήτου προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή μας για προστασία της ιδιωτικής ζωής στους πελάτες και τους χρήστες των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας, των διαδικτυακών υπηρεσιών, των ιστότοπων και των υπηρεσιών Ιστού (“Υπηρεσίες”). Αυτή η πολιτική απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο το Grafiman.gr χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους πελάτες και τους χρήστες των Υπηρεσιών μας.

Το Grafiman.gr δεσμεύεται να αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη. Ως εκ τούτου, το Grafiman.gr θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα διατηρείται και προστατεύεται. Οι Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.
Τι συλλέγουμε από τον χρήστη

Το Grafiman.gr μπορεί να ζητήσει ή να συλλέξει προσωπικά στοιχεία από διαδικτυακούς χρήστες με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ηλεκτρονικών εντύπων για παραγγελία προϊόντων και όπως οι περισσότεροι τυπικοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τύπο προγράμματος περιήγησης, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), σελίδες παραπομπής / εξόδου, τύπο πλατφόρμας, σφραγίδα ημερομηνίας / ώρας και αριθμό κλικ για ανάλυση τάσεων, διαχείριση του ιστότοπου, παρακολούθηση κίνησης χρήστη το σύνολο και να συγκεντρώσει ευρείες δημογραφικές πληροφορίες για συνολική χρήση. Ωστόσο, καμία από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα αρχεία καταγραφής μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε διευθύνσεις IP, δεν συνδέεται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. υπηρεσίες και άλλες περιπτώσεις όπου οι χρήστες καλούνται να προσφέρουν εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι προσωπικές πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά, όπως:

* Όνομα & επώνυμο * Ταχυδρομική διεύθυνση * Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ * Διεύθυνση URL * Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας (Να μην φυλάσσονται στη βάση δεδομένων ή στον ιστότοπό μας – διαχειρίζεται ο Πάροχος Πληρωμών Πύλης Πληρωμών) * Άλλα στοιχεία χρέωσης Το Grafiman.gr μπορεί επίσης συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με το πώς οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό παρακολούθησης μοναδικό για κάθε χρήστη μέσω της χρήσης cookie ή άλλων παρόμοιων μέσων.

Τι είναι τα Cookies;

Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη και συνδέεται με πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τόσο τα αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης όσο και τα μόνιμα cookie. Για cookie αναγνωριστικού περιόδου σύνδεσης, μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή αποσυνδεθείτε, το cookie τερματίζεται και διαγράφεται. Ένα μόνιμο cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας περιέχει πληροφορίες και οδηγίες για την αφαίρεση μόνιμων cookie. Τα cookies αναγνωριστικού περιόδου σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Grafiman.gr για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών ενώ ο χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας. Βοηθούν επίσης στην ελαχιστοποίηση των χρόνων φόρτωσης και εξοικονόμηση στην επεξεργασία διακομιστή. Τα μόνιμα cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Grafiman.gr για να αποθηκεύσουν εάν, για παράδειγμα, θέλετε να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή όχι και άλλες πληροφορίες. Τα cookie που χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους του Grafiman.gr δεν περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία.

Αρχεία καταγραφής

Όπως και οι περισσότεροι τυπικοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τύπο προγράμματος περιήγησης, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), σελίδες παραπομπής / εξόδου, τύπο πλατφόρμας, σφραγίδα ημερομηνίας / ώρας και αριθμό κλικ για ανάλυση τάσεων, διαχείριση του ιστότοπου, παρακολούθηση κίνησης χρήστη το σύνολο και να συγκεντρώσει ευρείες δημογραφικές πληροφορίες για συνολική χρήση. Ωστόσο, καμία από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα αρχεία καταγραφής μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε διευθύνσεις IP, δεν συνδέεται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες

Το Grafiman.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγει η Grafiman.gr για να επικοινωνήσει με τους πελάτες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από εμάς και, στο βαθμό που ο Χρήστης το έχει συμφωνήσει, από τους αξιόπιστους συνεργάτες του, ανεξάρτητους εργολάβους και συνεργάτες.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών μας και τις προσπάθειες μάρκετινγκ και πωλήσεων. Το Grafiman.gr δεν θα κοινοποιήσει με κανέναν τρόπο αυτές τις πληροφορίες σε τρίτο, είτε δωρεάν είτε με την πώληση, εκτός εάν εξουσιοδοτήσετε συγκεκριμένα αυτές τις γνωστοποιήσεις.
Αποκάλυψη πληροφοριών

Το Grafiman.gr μπορεί επίσης να αποκαλύψει συνολικά, ανώνυμα, δεδομένα βάσει πληροφοριών που συλλέγονται από Χρήστες σε επενδυτές και πιθανούς συνεργάτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο στατιστικές πληροφορίες θα αποκαλυφθούν και προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα θα διατηρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά. Σε περίπτωση πώλησης του Grafiman.gr, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες ενδέχεται να μεταφερθούν στους νέους κατόχους.

Η Grafiman.gr μπορεί κατά καιρούς να δεσμεύει τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της, να διατηρεί, να αναλύει ή να αποθηκεύει ή να χειραγωγεί με άλλον τρόπο δεδομένα που έλαβε η Grafiman.gr από τους πελάτες της. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα δεδομένα με τον ίδιο βαθμό προσοχής με το Grafiman.gr και θα απαγορεύεται η αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή μέρος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Αυτή η Πολιτική Απορρήτου.

Ειδικές προσφορές και ενημερώσεις

Οι πελάτες και οι χρήστες μας θα λαμβάνουν περιστασιακά πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και δυνατότητες ένα ενημερωτικό δελτίο. Με σεβασμό στο απόρρητο των χρηστών μας, έχουμε την επιλογή να μην λαμβάνουμε τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Ανακοινώσεις υπηρεσίας

Σε σπάνιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να στείλετε μια αυστηρά σχετική με την υπηρεσία ανακοίνωση, εάν, για παράδειγμα, η υπηρεσία μας διακόπτεται προσωρινά για συντήρηση. Γενικά, οι χρήστες ενδέχεται να μην εξαιρεθούν από αυτές τις επικοινωνίες, αν και μπορούν να απενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους. Ωστόσο, αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα.

Οροι Χρήσης

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε το απόρρητό σας, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία όταν απαιτείται από το νόμο, εάν έχουμε καλή πίστη ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη και απαιτείται για τη συμμόρφωση με μια τρέχουσα δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που σερβίρεται στο Grafiman.gr.

Οι ιστότοποι του Grafiman.gr περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Λάβετε υπόψη ότι το Grafiman.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων ιστότοπων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστοτόπου που συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Η Πολιτική απορρήτου της Grafiman.gr όπως περιγράφεται εδώ ισχύει αποκλειστικά για πληροφορίες που συλλέγονται από την Grafiman.gr.
Συντήρηση πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Grafiman.gr αποθηκεύονται επ ‘αόριστον και ενδέχεται να αποθηκευτούν σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων, διατηρώντας άμεσα ή έμμεσα από το Grafiman.gr. Το Grafiman.gr χρησιμοποιεί τυποποιημένα βιομηχανικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών.

Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση δεδομένων. καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά. Οποιεσδήποτε άλλες ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών που συλλέγονται για εμπορικές συναλλαγές, κρυπτογραφούνται πριν από τη μετάδοση από εσάς στο Grafiman.gr.

Η ευθύνη σας

Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών σύνδεσης, όπως ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, που σας παρέχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες που διατηρεί η Grafiman.gr. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα στοιχεία σύνδεσης σε ασφαλές μέρος και μην τα κοινοποιείτε σε άλλους.

Λάβετε υπόψη ότι οι καταγραφείς κλειδιών, οι ιοί ή άλλες συσκευές παρακολούθησης μπορούν να παρεμποδίσουν πληροφορίες σύνδεσης στους υπολογιστές από τους οποίους έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, επομένως θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις σχετικά με τέτοιες συσκευές, ειδικά από δημόσιους υπολογιστές. Επιπλέον, πρέπει πάντα να αποσυνδεθείτε από οποιεσδήποτε σχετικές Υπηρεσίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ενεργά.

Ερωτήσεις

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου μπορεί να απευθύνονται στο info@grafiman.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στον ιστότοπό μας.